Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây Dựng Thanh Khôi

0944 080 595    0865 850 905

      

Image

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH KHÔI

Trụ sở chính: 351/24C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP. HCM
Văn phòng: 224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM
0944 080 595 - 0865 850 905    thanhkhoitech@gmail.com

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thanh Khôi với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư chuyên nghiệp, tận tâm đã từng triển khai thành công rất nhiều dự án lớn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông, xử lý chất thải, nước thải,...

TÀI LIỆU

QCVN 07-4:2016/BXD

QCVN 07-4:2016/BXD

QCVN 07-4:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ…

Chi tiết

QCVN 07-2:2016/BXD

QCVN 07-2:2016/BXD

QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ…

Chi tiết

THÔNG TƯ 13/2021/TT-BXD

THÔNG TƯ 13/2021/TT-BXD

Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được BXD ban hành ngày 31/08/2021 và có hiệu lực ngày…

Chi tiết

THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD

THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD

Bộ xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng.

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP

Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng do chính phủ ban hành ngày 03/03/2021.

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 10/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 10/2021/NĐ-CP

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do chính phủ ban hành ngày 09/02/2021có hiệu lực ngày 09/02/2021.

Chi tiết

LUẬT XÂY DỰNG SỐ 62/2020/QH14

LUẬT XÂY DỰNG SỐ 62/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Chi tiết

LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13

LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 18/06/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015.

Chi tiết

TÀI LIỆU HỘI THẢO

TÀI LIỆU HỘI THẢO

Hội thảo trực tuyến phổ biến quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Chi tiết

THÔNG TƯ SỐ 10/2021/TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT, ngày 30/06/2021 Quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, ...

Chi tiết

LUẬT BVMT SỐ 72/2020/QH14

LUẬT BVMT SỐ 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Chi tiết

LUẬT BVMT SỐ 55/2014/QH13

LUẬT BVMT SỐ 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 23/06/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015

Chi tiết

QCVN 09-MT: 2015/BTNMT

QCVN 09-MT: 2015/BTNMT

QCVN 09-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Chi tiết

QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

QCVN 08-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 55/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 55/2021/NĐ-CP

Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 

Chi tiết

THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 40/2019/NĐ-CP

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP

 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Chi tiết

ĐỐI TÁC

  MENU